Cara pengurusan sumber manusia yang berkesan.

Pengurusan sumber manusia (HRM) ialah fungsi penting bagi mana-mana organisasi, dan ia melibatkan pengurusan orang yang bekerja untuk sebuah syarikat. HRM yang berkesan adalah penting untuk kejayaan sesebuah organisasi, dan ia boleh membantu meningkatkan semangat pekerja, pengekalan dan produktiviti. HRM amat penting dalam rancangan perniagaan anda. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan beberapa cara pengurusan sumber manusia yang berkesan.

 • Pengambilan dan pemilihan:
  Proses pengambilan dan pemilihan adalah salah satu fungsi kritikal HRM. Pengurus HR yang berkesan menggunakan pelbagai strategi untuk menarik dan memilih calon terbaik untuk pekerjaan tertentu. Proses pengambilan harus direka bentuk untuk menarik kumpulan calon yang pelbagai dan menyediakan peluang yang sama untuk semua pemohon.
 • Onboarding:
  Onboarding ialah proses menyepadukan pekerja baharu ke dalam organisasi. Pengurus HR yang berkesan memastikan pekerja baharu dibekalkan dengan latihan dan sokongan yang diperlukan untuk membantu mereka menjadi ahli organisasi yang produktif dengan cepat. Penyertaan haruslah proses yang dirancang dengan baik yang merangkumi orientasi, latihan dan bimbingan.
 • Pengurusan Prestasi:
  Pengurusan prestasi ialah proses menetapkan matlamat, memantau kemajuan, dan memberikan maklum balas kepada pekerja. Pengurus HR yang berkesan memastikan pekerja memahami jangkaan prestasi, dan mereka menerima maklum balas tetap mengenai prestasi mereka. Pengurusan prestasi hendaklah berdasarkan matlamat yang jelas dan boleh diukur yang sejajar dengan objektif organisasi.
 • Penglibatan pekerja:
  Penglibatan pekerja adalah penting untuk kejayaan mana-mana organisasi. Pengurus HR yang berkesan menggunakan pelbagai strategi untuk memastikan pekerja terlibat, bermotivasi dan produktif. Strategi ini mungkin termasuk menyediakan peluang untuk pembangunan profesional, mengiktiraf dan memberi ganjaran kepada prestasi cemerlang, dan mewujudkan persekitaran kerja yang positif.
 • Kepelbagaian dan kemasukan:
  Pengurus HR yang berkesan mengiktiraf kepentingan kepelbagaian dan kemasukan di tempat kerja. Mereka mewujudkan persekitaran kerja yang menghargai dan menghormati perbezaan serta memastikan peluang yang sama untuk semua pekerja. Pengurus HR harus memastikan bahawa proses pengambilan, pemilihan dan kenaikan pangkat mereka bebas daripada diskriminasi dan berat sebelah.
 • Pengekalan pekerja:
  Pengekalan pekerja adalah penting untuk kejayaan jangka panjang mana-mana organisasi. Pengurus HR yang berkesan menggunakan pelbagai strategi untuk mengekalkan pekerja, seperti menyediakan peluang untuk pembangunan kerjaya, menawarkan pampasan dan faedah yang kompetitif, dan mewujudkan persekitaran kerja yang positif.
 • Pematuhan undang-undang dan peraturan:
  Pengurus HR yang berkesan memastikan organisasi mereka mematuhi semua undang-undang dan peraturan berkaitan yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti peluang pekerjaan yang sama, gaji minimum dan undang-undang lebih masa. Pengurus HR juga harus memastikan bahawa organisasi mereka mempunyai dasar dan prosedur untuk menangani gangguan di tempat kerja, diskriminasi dan isu berkaitan pekerjaan yang lain.

Kesimpulannya, pengurusan sumber manusia yang berkesan adalah penting untuk kejayaan sesebuah organisasi. Pengurus HR harus menggunakan pelbagai strategi untuk menarik, mengekalkan dan membangunkan pekerja, mewujudkan persekitaran kerja yang positif, dan memastikan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Dengan melaksanakan strategi ini, pengurus HR boleh membantu organisasi mereka mencapai objektifnya dan mengekalkan kelebihan daya saing dalam pasaran.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *