Insurans Kereta & Takaful Kereta

Pembaharuan insurans motor atas talian yang cepat dan mudah.

Insurans Kereta

Dapatkan perlindungan untuk kehilangan, kecurian atau kerosakan pada kereta anda, dan banyak lagi, dengan pilihan tambahan untuk ketenangan fikiran.

  • Rebat 10% dan NCD anda apabila anda memperbaharui atas talian
  • Dapatkan bayaran dengan Nilai Yang Dipersetujui
  • Semua pemandu dilindungi secara automatik
  • Bantuan kecemasan 24/7

Takaful Kereta

Dapatkan perlindungan patuh Syariah untuk kehilangan, kecurian atau kerosakan pada kereta anda, dan banyak lagi, dengan pilihan tambahan untuk ketenangan fikiran.

  • Rebat 10% dan NCD anda apabila anda memperbaharui atas talian
  • Dapatkan bayaran dengan Nilai Yang Dipersetujui
  • Semua pemandu dilindungi secara automatik
  • Bantuan kecemasan 24/7
  • Dapatkan pulangan tunai apabila anda tidak membuat tuntutan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *